iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 1999
Issue R. 48 nr 2
Articles:
RIEGER Janusz [Recenzja pracy: CZYŻEWSKI Feliks, WARCHOŁ Stefan: Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny .- Lublin, 1998] [Show]
ŻEBEREK Teresa [Recenzja pracy: ZOLOTOVA Galina Aleksandrovna, ONIPENKO Nadežda Konstantinovna, SIDOROVA Marina Jur'evna: Коммуникативная грамматика русского языка .- Москва, 1998] [Show]
WITKOWSKI Wiesław [Recenzja pracy: MOSER Michael: Die polnische, ukrainische und weißrussische Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts .- Frankfurt am Main ; New York, 1998] [Show]
KUNIŃSKA Jolanta [Recenzja pracy: RIEGER Janusz: Z dziejów języka rosyjskiego .- Warszawa, 1998] [Show]
SZUMSKA Dorota [Recenzja pracy: BULYGINA Tat'jana Vjačeslavovna, ŠMELEV Aleksej Dmitrievič: Языковая концептуализация мира : на материале русской грамматики .- Москва , 1997] [Show]
POŹNIAK Telesfor [Recenzja pracy: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica .- Warszawa, 1998 - 2003] [Show]
ŻEBEREK Teresa [Recenzja pracy: Текст как объект многоаспектного исследования : научно-методический семинар "Textus" : сборник статей .- Вып. 3, ч. 1 .- Санкт-Петербург ; Ставрополь, 1999, Recenzja pracy: Текст как объект многоаспектного исследования : научно-методический семинар "Textus" : сборник статей .- Вып. 3, ч. 2 .- Санкт-Петербург ; Ставрополь, 1999] [Show]
BOLEK Anna [Recenzja pracy: Tematy : księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego .- Gdańsk, 1998] [Show]
MAKARSKI Władysław: Z toponimii bojkowskiej : Skale [Show]
KRAVČUK Alla Mikolaïvna: Антична й бiблiйна ономастична фразеологiя польської та української мов : контрастивний аспект [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Беларуска-славянскiя i беларуска-нeславянскiя iзафраземы - падабенства i адрозненне [Show]