iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 1998
Issue R. 47 nr 2
Articles:
BOLEK Anna [Recenzja pracy: Études russes : mélanges offerts au professeur Louis Allain .- Lille, 1996] [Show]
KORPAŁA-KIRSZAK Ewa [Recenzja pracy: Acta Polono-Ruthenica .- Olsztyn, 1996 - 2005] [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol' [Recenzja pracy: Лексічны атлас беларускіх народных гаворак у пяці тамах .- Т. 5 : Семантыка, словаўтварэнне, націск .- Мінск, 1998, Recenzja pracy: Лексічны атлас беларускіх народных гаворак у пяці тамах .- Т. 4 : Побыт .- Мінск, 1997, Recenzja pracy: Лексічны атлас беларускіх народных гаворак у пяці тамах .- Т. 3 : Чалавек .- Мінск, 1996, Recenzja pracy: Лексічны атлас беларускіх народных гаворак у пяці тамах .- Т. 1 : Раслінны і жывёльны свет .- Мінск, 1993, Recenzja pracy: Лексічны атлас беларускіх народных гаворак у пяці тамах .- Т. 2 : Сельская гаспадарка .- Мінск, 1994] [Show]
BOLEK Anna [Recenzja pracy: Архангельское евангелие 1092 года : исследования : древнерусский текст : указатели .- Москва, 1997] [Show]
WITKOWSKI Wiesław [Recenzja pracy: A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language .- Warszawa, 1996] [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič [Recenzja pracy: TELIJA Veronika Nikolaevna: Русская фразеология : семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты .- Москва, 1996] [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia rosyjskiego после [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič, KUCZYŃSKA Marzanna: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Słowo, tekst, czas", Szczecin 16-17 października 1997 [Show]
SŁOŃ-NOWACZEK Małgorzata: O sytuacji językowej w Bartnem na Łemkowszczyźnie [Show]
MJAČKOŬSKAJA Nìna: Зачем одному народу две азбуки? : кириллица и латинка в коллизиях белорусского возрождения [Show]
GROMIK Jurìj: Полонiзми у системi захiднополiськоï прислiвниковоï лексики [Show]