iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 1998
Issue Letn. 46 št. 1-2
Articles:
VIDOVIČ-MUHA Ada: Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih jezikih [Show]
ŠIVIC-DULAR Alenka: Kontrakcija v slovanskih jezikih : v kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila [Show]
DERGANC Aleksandra: Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini [Show]
COSSUTTA Rada: Romanski vplivi v govorih Slovenske Istre [Show]
NOVAK France: Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede [Show]
MERŠE Majda: Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge [Show]