iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2000
Issue R. 49 nr 4
Articles:
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 2000 w układzie alfabetyczno-działowym [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia rosyjskiego овощ [Show]
DACEWICZ Leonarda: Kultura wschodnio- i zachodniosłowiańska a nazewnictwo osobowe dawnego Podlasia [Show]
KOŽYNAVA Ala: К вопросу о внутренней структуре текстов Кирилла Туровского [Show]
GUNČIK Ìgor: "Навськая дочка" : до вияснення назви мiфопоетичного образу захiднополiського замовляння [Show]