iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2000
Issue R. 49 nr 3
Articles:
SKURZEWSKA Agata [Recenzja pracy: KUL'ČIC'KA T.: Українська лексикографiя XIII-XX ст. : бiблiографiчний показчик .- Львiв, 1999] [Show]
KOŚĆ Józef: Archaizmy a interferencje w strefie polsko-ukraińskich kontaktów językowych [Show]
CLARKE Jonathan E.M., SYDOR PETKOVIC Linda: Nominal word-formation through suffixation in Ukrainian [Show]
ŠMELEVA Tat'jana Viktorovna: Конференция "Лингвистическое наследие И.А. Бодуэна де Куртенэ на исходе XX столетия" : Красноярск, 15-17 марта 2000 года [Show]