iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2000
Issue R. 49 nr 2
Articles:
WITKOWSKI Wiesław [Recenzja pracy: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica .- Warszawa, 1998 - 2003] [Show]
WIERZCHOWSKA Monika [Recenzja pracy: Acta Albaruthenica .- Warszawa, 1998 - 2021] [Show]
UKIAH Nick: The stress of the Russian gerund in -a/-я [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Актуальные проблемы славянской фразеологии : международная научная конференция : Гомель, 16-17 ноября 1999 года [Show]