iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2000
Issue R. 49 nr 1
Articles:
LISTWAN Fryderyk [Recenzja pracy: NIKOLAJUK Nadežda Grigor'evna: Библейское слово в нашей речи : словарь-справочник .- Санкт-Петербург, 1998] [Show]
NIKOLAEVA Elena Kairovna [Recenzja pracy: ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič: Історія та етимологія української фразеології : бібліографічний покажчик (1864-1998) .- Харків, 1998] [Show]
ŁUCZKÓW Iwona [Recenzja pracy: Acta Polono-Ruthenica .- Olsztyn, 1996 - 2005] [Show]
ŻEBEREK Teresa [Recenzja pracy: WIERZBIŃSKI Jarosław: Stylistyczny fenomen języka artystycznego Michała Zoszczenki .- Łódź, 1999] [Show]
RIEGER Janusz: Jarosława Zakrewska (1931-1999) [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr, PACECHÌNA Alena: Беларуская лiтаратурная норма : дынамiка i iнавацыi : па матэрыялах сучаснага беларускага друку [Show]
CHOROŠKEVIČ Anna: К истории создания немецко-русских словарй-разговорников Томаса Шрове и Тенниса Фенне [Show]
ŽUJKOVA Margarita: Структура концепта та семантика слова : спроба експлiкацiї : на прикладi концепта 'найти' i дiєслова найти [Show]