iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 1998
Issue Letn. 46 št. 3
Articles:
SOLLNER PERDIH Anka: Bibliografija Toma Korošca [Show]
NOVAK Vilko: Delo in pomen Lászla Hadrovicsa (1910-1997) [Show]
HAFNER Stanislav: Jernej Kopitar - novi pogledi na njegovo osebnost in delovanje [Show]
BENACCHIO Rosanna: Oblikoslovno-skladenjske posebnosti rezijanščine [Show]
PALLASOVÁ Eva: Prihodnjik - čas ali naklon? [Show]
STABEJ Marko: Slovenski pesniški jezik z vidika jezikovnega načrtovanja do l. 1848 [Show]
BABIČ Vanda: Temeljni razlikovalni elementi grafičnih sestavov in njihov delež pri oblikovanju različnih fonetično-morfoloških sistemov v Levakovićevih in Paštrićevih glagolskih izdajah [Show]
GRADIŠNIK Janez: Tri pisma Antona Bajca [Show]