iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 1998
Issue Letn. 46 št. 4
Articles:
SOLLNER PERDIH Anka: Bibliografija Borisa Urbančiča [Show]
GORJANC Vojko: Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila [Show]
JAKOPIN Franc: Krajevna in ledinska imena gornje Terske doline [Show]
SREBOT REJEC Tatjana: O slovenskih samoglasniških sestavih zadnjih 45 let [Show]
VIDOVIČ-MUHA Ada: Pomenski preplet glagolov imeti in biti : njuna jezikovnosistemska stilistika [Show]
KOROŠEC Tomo: Za profesorjem Borisom Urbančičem (1913-1998) : beseda ob grobu [Show]