iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 1998
Issue R. 47 nr 1
Articles:
WIECZOREK Diana [Recenzja pracy: GRINČIŠIN Dmitro Grigorovič, KAPELJUŠNIJ Anatolìj, SERBENS'KA Oleksandra Antonìvna, TERLAK Zenovìj Michajlovič: Словник-довiдник з культури української мови .- Львiв, 1996] [Show]
MJAKIŠEV Vladimir Pavlovič [Recenzja pracy: Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995) .- Москва, 1996] [Show]
BOLEK Anna [Recenzja pracy: KARPLUK Maria: Z polsko-ruskich związków językowych : słownictwo cerkiewne w polszczyźnie XVI wieku .- Warszawa, 1996] [Show]
FAŁOWSKI Adam [Recenzja pracy: ZNOSKO Aleksy: Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski .- Białystok, 1996] [Show]
ŚWIEŻY Janusz [Recenzja pracy: KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA Joanna: Новации в языковой картине мира российского человека : на основе современных публицистических текстов = Innowacje w językowym obrazie świata Rosjan : na podstawie publicystyki współczesnej .- Olsztyn, 1996] [Show]
WITKOWSKI Wiesław [Recenzja pracy: Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce .- Lublin, 1997] [Show]
WITKOWSKI Wiesław [Recenzja pracy: ŁESIÓW Michał: Українськи говiрки у Польщi .- Warszawa, 1997] [Show]
NAUMOW Aleksander [Recenzja pracy: GIRAUDO Gianfranco, MANISCALCO Basile Giovanni: Lessico giuridico, politico ed ecclesiastico della Russia del XVI secolo .- Roma, 1994] [Show]
CLARKE Jonathan E.M.: Patterns of variance in the +[n] subconjugation in Russian [Show]
KOŁODYŃSKA Tatiana: Uwagi o fleksji ukraińskiej wsi Nienowce [Show]
MARKUNAS Antoni: VII Międzynarodowa Konferencja "Rusycystyka europejska a współczesność", Poznań 23-25 września 1997 [Show]
NORMAN Barys: Окказионализмы и сочинительная связь [Show]