iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2010
Issue T. 58 z. 7
Articles:
JÓŹWIKIEWICZ Przemysław: Innowacje leksykalne a ukraiński slang informatyczny [Show]
WIDEŁ-IGNASZCZAK Małgorzata: Słownictwo religijne w ujęciu translatologicznym oraz lingwokulturowym [Show]
MOCARZ-KLEINDIENST Maria: Wartościowanie w dyskursie turystycznym – implikacje dla komunikacji interkulturowej [Show]
GRENDŽA Irina: Лексикон англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським [Show]
MÌZÌN Kostjantin: Методологічний потенціал поняття „куьтурний код” при вивченні тріади (етно)культура – (етно)свідомість – мова : на матеріалі англійських, німецьких, українських і російських усталених порівнянь [Show]
TIŠČENKO Oleg Volodimirovič: Семантические и фольклорные корреляты концепта 'гость' в типологическом освещении [Show]
KARAKEVIČ Roksoljana: Фразеологічна об’єктивація концептів 'tod' / 'смерть' крізь призму зіставлення : на матеріалі німецької та української мов [Show]