iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 1 (zbiór nazw własnych)

Description Type Actions
LUTTERER Ivan: K významnému životnímu výročí Libuše Olivové-Nezbedové .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
HASIL Jiří: Kauza Česko .- Praha, 1999 Book article [Show]
ŠRÁMEK Rudolf: Ke gramatickým vlastnostem proprií .- Brno, 1999 Book article [Show]
POHONČOWA Anja: Kito Wilhelm Broniš (1788–1881) – pózabyty dolnoserbski rěcywědnik .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2007 Journal article [Show]
HARVALÍK Milan: Kolokvium o uličním názvosloví .- "Naše řeč" 1997 Journal article [Show]
MAJTÁN Milan: Kompozitné štruktúry v slovenskej onymii .- Lublin, 2000 Book article [Show]
NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA Alina: Konferencja międzynarodowa z cyklu Język pogranicza kulturowego "Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych" : Białystok - Supraśl 26-27 października 1998 r. .- "Prace Językoznawcze" 1999 Journal article [Show]
Kontakty językowe w Europie Środkowej = Sprachkontakte in Mitteleuropa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 23.-24.06.2003 .- Olecko, 2004 Book [Show]
CITKO Lilia: "Kronika Bychowca" na tle historii i geografii języka białoruskiego .- Białystok, 2006 Book [Show]
TKACZEWSKI Dariusz: "Krzyk ulicy" - kilka uwag o nazwach prywatnych sklepów w Pradze .- Katowice, 1997 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 427 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (43) ]