iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 1 (zbiór nazw własnych)

Description Type Actions
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Česká kompozita v pomístních jménach v Čechách .- Lublin, 2000 Book article [Show]
KROUŽILOVÁ Ludmila: České a bulharské literární pseudonymy .- Praha, 2000 Book article [Show]
Cesty a cestování v jazyce a literatuře : sborník příspěvků z konference konané 6.-8.9.1994 .- Ústí nad Labem, 1995 Book [Show]
FURDAL Antoni: Chrononimy słowiańskie .- Kraków, 2002 Book article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Co i ile z onomastyki w regionalnym słowniku gwarowym .- Poznań, 2003 Book article [Show]
GRAF Magdalena: Czas, przestrzeń i nazwy : nowe ujęcie funkcji lokalizacyjnej nazewnictwa literackiego .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Czy istniały więzy pokrewieństwa między polskim dworem Piastów i starołużyckimi Milczanami? : historyczno-lingwistyczny przyczynek do historii pagus Milska .- "Slavia Occidentalis" 2008 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Czy istnieją archaizmy peryferyczne? .- Białystok, 1999 Book article [Show]
CZACHOROWSKA Magdalena: Czy znasz swoje imię i nazwisko? : kilka uwag o poziomie wiedzy onomastycznej wśród studentów .- Bydgoszcz, 2001 Book article [Show]
RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA Małgorzata: Dialogi z Mickiewiczowską tradycją - onomastyka "Toastu" Czesława Miłosza .- Poznań, 1999 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 427 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (43) ]