iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
SRPOVÁ Hana: Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století .- Wałbrzych, 2001 Book article [Show]
RIEGER Janusz: Interferencje ukraińskie w gwarach polskich na Podolu .- Łódź, 1997 Book article [Show]
PSTYGA Alicja: Interpretacja rzeczywistości w nowych jednostkach słowotwórczych : na przykładzie neologizmów języka rosyjskiego i polskiego .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
PAJDZIŃSKA Anna: Interpunkcja a sens tekstu poetyckiego .- Poznań, 2004 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Jeszcze o tendencjach rozwojowych w słowotwórstwie języka polskiego i rosyjskiego końca XX wieku : struktury typu wideoimpreza, seksnowość oraz видеозапись, секс-культура .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
SAMARDŽIJA Marko: Język chorwacki w latach dziewięćdziesiątych 20 wieku .- Poznań, 2001 Book article [Show]
KORBUT Joanna: Język czeskiej prasy kobiecej pod koniec XX wieku .- Wałbrzych, 2001 Book article [Show]
CHODUŃ Agnieszka, ZIELIŃSKI Maciej: Język dyskusji medialnej nad tworzeniem prawa .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Język górnołużycki wobec wyzwań współczesności .- Żary, 2011 Book article [Show]
SKUBALANKA Teresa: Język graffiti .- "Stylistyka" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (25) ]