iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: nazwy barw

Description Type Actions
GADÁNYI Károly: A melléknevek egy lexikai csoportja a Zala megyei horvátok nyelvjárásában : a magyar nyelv tükrében [Одна лексическая группа прилагательных в говоре хорватов, живущих в комитате Зала : в зеркале венгерского языка] .- Szombathely, 1998 Book article [Show]
POLUSZYŃSKI Bartosz: Analiza semantyczno-strukturalna i etymologiczna polskich i angielskich idiomatyzmów zawierających nazwy kolorów .- "Studia Slavica = Slovanské Studie" 2013 Journal article [Show]
VAŇKOVÁ Irena: Barvy a emoce : leknutí bledé líčí slečně tvář... .- "Čeština doma a ve světě" 1999 Journal article [Show]
LISOWSKA Beata: Barwy przyrody a emocje i nastrój bohaterów w "Popiołach" Stefana Żeromskiego .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
KREISBERG Alina: Beleet parus odinokij .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 2000 Journal article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
ROZE Anitra: Color names in "Kreewu-latweeschu-wahzu wardnice" (eng. "Russian-Latvian-German Dictionary") (1872) by K. Valdemārs .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
HRNJAK Anita: Crno-bijeli svijet frazeologije .- Zagreb ; Rijeka, 2002 Book article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Czeskie i polskie frazeologizmy z nazwami barw neutralnych .- Kraków, 1999 Book article [Show]
BADYDA Ewa: Czy czerń musi być zła? : o poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 129 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (13) ]