iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka literacka

Description Type Actions
KOVÁČOVÁ Zuzana: Antroponymá v spoločenskom románe .- Brno, 2014 Book article [Show]
GRAF Magdalena: Czas, przestrzeń i nazwy : nowe ujęcie funkcji lokalizacyjnej nazewnictwa literackiego .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
CHOCHOLATÝ Miroslav: Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého "Miráklu" .- Brno, 2014 Book article [Show]
IREK Joanna: Funkcje nazw geograficznych w twórczości Marii Dąbrowskiej .- "Kieleckie Studia Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
SARNOWSKA-GIEFING Irena: Gołda - karaimka - kacerka .- Poznań, 2005 Book article [Show]
ŽIGO Pavol: Ideonymá a problematika transonymizácie .- Brno, 2008 Book article [Show]
KROČA David: Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století .- Brno, 2014 Book article [Show]
POLÁČEK Jiří: Jména postav v románech Vladislava Vančury .- Brno, 2014 Book article [Show]
GUZY Marta: Kim jest Krasulka, czyli imiona własne w "Powieści o lisie" .- Kraków, 1997 Book article [Show]
KOSYL Czesław: Kynonimy literackie na tle zoonimii uzualnej .- Cz. 2 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 46 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]