iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: historia językoznawstwa

Description Type Actions
URBAN Roman: Szkic historii lingwistyki matematycznej w Rosji i ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia maszynowego .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016 Journal article [Show]
MĘDELSKA Jolanta, MARSZAŁEK Marek: Szkic Jana Jakubowskiego o polszczyźnie kowieńskiej nie zaginął! .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
KOERNER E.F. Konrad: Toward a historiography of Polish linguistics .- "Lingua Posnaniensis : czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu = Review of General and Comparative Linguistics" 2002 Journal article [Show]
Towards a History of Linguistics in Poland : from the Early Beginings to the End of the Twentieth Century .- Amsterdam ; Philadelphia, 2001 Book [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Tradycje Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2007 Journal article [Show]
NORMAN Barys: U podstaw podejścia funkcjonalnego do normy języka polskiego : Józef Mroziński .- Siedlce, 1998 Book article [Show]
ČERNÝ Jiří: Úvod do studia jazyka .- Olomouc, 1998 Book [Show]
OUTRATA Filip: Vavřinec Benedikt Nudožerinus o adverbiu .- "Čeština doma a ve světě" 1999 Journal article [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: Wkład Instytutu Języka Polskiego w dorobek polskiej lingwistyki .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2013 Journal article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Z dziejów krakowskiej bohemistyki językoznawczej .- "Slavia Occidentalis" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 137 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (14) ]