iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: historia językoznawstwa

Description Type Actions
OLEJNICZAK Monika: 30 lat słowotwórstwa gniazdowego : rys historyczny .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
NYOMÁRKAY István: A bécsi grammatikák és a XVIII-XIX. századi magyar és szláv nyelvtanok : bevezetés, feladatok [Венские грамматики и венгерские и славянские грамматики XVIII-XIX вв. : введение, задачи] .- Budapest, 1998 Book article [Show]
RUTKOWSKA Maria: Aspekt porównawczy w badaniach językowych w Rosji w XVIII wieku .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1999 Journal article [Show]
FRANKOWSKA-KOZAK Bożena: Badania socjolingwistyczne nad językiem miasta w historii językoznawstwa rosyjskiego XX w. .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
ČERNÝ Jiří: Dějiny lingvistiky .- Olomouc, 1996 Book [Show]
RUDNICKA Ewa: Elementy informacji gramatycznej w słowniku pod red. Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako przykład uwarunkowań socjokulturowych w leksykografii .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
BRZOZOWSKA Małgorzata: Etymologia w językoznawstwie .- Lublin, 1999 Book article [Show]
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława: Fleksja w strukturze i ewolucji języka jako przedmiot badań językoznawczych .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2003 Journal article [Show]
STEINKE Klaus: Die grammatischen Traktate der Slavia Orthodoxa : zur Entwicklung der slavischen Philologie .- "Zeitschrift für Slawistik " 1997 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Hornjoserbska ortoepija : stawizny .- Dźěl 1 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2009 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 137 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (14) ]