iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: adaptacja nazewnicza

Description Type Actions
LOCHNER VON HÜTTENBACH Fritz: Adaptionen im Namenschatz im etnisch-sprachlichen Grenzgebiet des Ostalpenraumes .- Białystok, 1999 Book article [Show]
RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA Małgorzata: Mechanizmy adaptacyjne wielkopolskich nazw osad olęderskich .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 Journal article [Show]
BELCHNEROWSKA Aleksandra: Nazewnictwo słowiańskie, niemieckie i polskie Pomorza Zachodniego - procesy adaptacyjne .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Nazewnictwo zachodnioeuropejskie w polszczyźnie drugiej połowy XIX wieku z perspektywy jego stanu w drugiej połowie XVIII wieku .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1998 Journal article [Show]