iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: analiza konwersacyjna

Description Type Actions
UEDA Masako: A conversational analysis of a debate .- Providence, 1999 Book article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana, MÜLLEROVÁ Olga: Institucionální komunikace v češtině .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana, MÜLLEROVÁ Olga: Jak vedeme dialog s institucemi .- Praha, 2000 Book [Show]
RUTKOWSKI Mariusz: Językowy wymiar paternalizmu : na przykładzie interakcji lekarz – pacjent i urzędnik – klient .- "Forum Lingwistyczne [online]" 2016 Journal article [Show]
STACHYRA Grażyna: Komunikowanie emocji w nocnych rozmowach radiowych w świetle paradygmatu analizy konwersacyjnej .- "Forum Lingwistyczne [online]" 2017 Journal article [Show]
NEKVAPIL Jiří, LEUDAR Ivan: Masmediální utváření dialogických sítí a politické identity : případ Demokratické strany Sudety .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
FERENČÍK Milan: Organizácia a priebeh úvodných fáz rozhlasovej kontaktnej relácie "Nočné dialógy" .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2002 Journal article [Show]
NEKVAPIL Jiří: Sociální kategorizace v interkulturním kontaktu : základní výklad, cvičení a diskuse dvou scén z podnikové komunikace .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 2000 Journal article [Show]
NEKVAPIL Jiří: Sociální kategorizace v interkulturním kontaktu : základní výklad, cvičení a diskuse dvou scén z podnikové komunikace : dokončení .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 2000 Journal article [Show]
KATNIĆ BAKARŠIĆ Marina: Suvremena lingvistička proučavanja dijaloga : kritički osvrt .- Rijeka, 2004 Book article [Show]