iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: nazwy drzew

Description Type Actions
MARCZEWSKA Marzena: Aspekty wierzeniowe w rekonstrukcji językowego obrazu drzew .- Wrocław, 2001 Book article [Show]
MÜLLER Klaus: Bäume in Ortsnamen der Niederlausitz sowie angrenzender brandenburgischer Gebiete : zu Definition und Distribution der Arten und deren Bezeichnungen .- Bautzen, 2003 Book article [Show]
KARCZEWSKA Dorota: Les dendronymes dans les locutions et expressions françaises et polonaises : vision du monde partagée? .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2016 Journal article [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Etymologické poznámky k slovanským názvům pro Ceratonia siliqua .- Brno, 2008 Book article [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Etymologický příspěvek k jednomu výročí .- Brno, 1999 Book article [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích .- Brno, 2001 Book article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Nazwy drzew i ich aktywność nominacyjna w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim .- "Studia Łomżyńskie" 2004 Journal article [Show]
NOWAKOWSKA Alicja: Nazwy drzew w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
MAKARSKI Władysław: Nazwy najpopularniejszych drzew w Polsce jako baza toponimiczna .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2006 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 20 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]