iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 19 w. (druga połowa)

Description Type Actions
JANKOWIAK Lucyna Agnieszka, KĘDELSKA Elżbieta: Adama Stanisława Krasińskiego zapomniany "Słownik synonimów polskich" i jego poprzednicy .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
OROŽEN Martina: Anton Martin Slomšek, "Djanje svetnikov božjih" : vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja .- "Slavia Centralis" 2011 Journal article [Show]
REMBISZEWSKA Dorota Krystyna: Archaizmy w "Pamiętniku" Juliana Borzyma .- "Acta Baltico-Slavica" 2008 Journal article [Show]
BIAŁOSKÓRSKA Mirosława: Badania nad językiem XIX-wiecznej prasy regionalnej Pomorza Gdańskiego : stan i propozycje .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
BIEDER Hermann: Białorutenistyka językoznawcza w Austro-Węgrach .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2007 Journal article [Show]
PLUTA Feliks: Charakterystyka lwowskiego języka "bosańskiego" .- Opole, 2002 Book article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna, RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych : prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879–1887 .- Warszawa, 2009 Book [Show]
GUTSCHMIDT Karl: Diateze v češtině koncem 19. století na pozadí jiných slovanských jazyků .- Brno, 2001 Book article [Show]
STONE Gerald: Der erste Beitrag zur sorbischen Sprachgeographie : aus dem Archiv des Deutschen Sprachatlas .- Bautzen, 2003 Book [Show]
RYTTER Grażyna: Fraz. zbić z pantałyku ‘stropić kogo, pozbawić pewności siebie’ .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2016 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 70 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]