iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: akomodacja

Description Type Actions
ZBRÓG Piotr: Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu pięć .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
ZBRÓG Piotr: Badania nad podmiotem szeregowym w fazie nowopolskiej a rzeczywiste dyspozycje składniowe szeregów .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
ZBRÓG Piotr: Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku .- Kielce, 2010 Book [Show]
SAWICKA Irena: Cechy delimitacyjne wyrazu słowiańskiego jako wykładnik typu fonotaktycznego .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
KOSEK Iwona: Charakterystyka składniowa i interpretacja gramatyczna leksemów o postaci niby .- "Polonica" 2002 Journal article [Show]
ZBRÓG Piotr: Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym .- Kielce, 2003 Book [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: Jak opisywać staropolskie konstrukcje z przyimkami? : uwagi z punktu widzenia nowszych modeli składniowych .- Katowice, 2001 Book article [Show]
KOSEK Iwona: Kilka uwag o akomodacji przyimka .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. Językoznawstwo" 1998 Journal article [Show]
WRÓBEL Henryk: Kilka uwag o zdaniach złożonych .- Katowice, 1999 Book article [Show]
MARKOVIḰ Marǰan: Macedonian language from the perspective of its Balkan environment : language tendencies .- "Colloquia Humanistica" 2012 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 26 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]