iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: derywat paradygmatyczny

Description Type Actions
EJSMUNT-WIECZOREK Izabela: Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych .- Łódź, 2011 Book [Show]
MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: O niektórych derywatach paradygmatycznych odczasownikowych w języku rosyjskim i polskim .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
KAPROŃ-CHARZYŃSKA Iwona: Polskie przymiotniki z formantem paradygmatycznym .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. Językoznawstwo" 1998 Journal article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Przezwiska intymne w najnowszej polszczyźnie .- Cz. 2 : Afektonimy i przezwiska rzadkie .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1998 Journal article [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej .- Wrocław, 2000 Book [Show]
SIEKIERZYCKI Edward: Парадигматические существительные в русском и польском языках .- Szczecin, 1996 Book [Show]