iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: języki zachodniosłowiańskie

Description Type Actions
HENGST Karlheinz: Die sprachliche Situation im Raum Leipzig vor tausend Jahren .- "Namenkundliche Informationen" 2014 Journal article [Show]
NAKONECZNY Dominika: Stratyfikacja polskiej i zarazem ogólnosłowiańskiej leksyki pochodzenia prasłowiańskiego na tle zachodniosłowiańskim .- "Slavia Occidentalis" 2010 Journal article [Show]
Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi .- Opole, 2001 Book [Show]
KOENITZ Bernd: Unverstandene Lausitzer Ortsnamen .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2016 Journal article [Show]
Von Zuständen, Dynamik und Veränderung bei Pygmäen und Giganten : Festschrift für Walter Breu zum 60. Geburtstag .- Bochum, 2009 Book [Show]
EICHLER Ernst: W sprawie najstarszych baz antroponimicznych w językach zachodniosłowiańskich .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Wczesne dzieje północno-zachodnich krańców Słowiańszczyzny w świetle faktów językowych .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
EICHLER Ernst: Die westlichste Peripherie des slavischen Sprachgebietes im Lichte der Onomastik .- Köln ; Weimar ; Wien, 2005 Book article [Show]
EICHLER Ernst: Die Westlichste Peripherie des slavischen Sprachgebietes und die Geschichte der Slaven .- Kraków, 2002 Book article [Show]
WARCHOŁ Stefan: Współczesne słowiańskie composita zoonimiczne na obszarach wiejskich .- Lublin, 2000 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 94 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (9) ] [ Last >| (10) ]