iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: etymologia 2 (dyscyplina)

Description Type Actions
NAGÓRKO Alicja: Aleksander Brückner – ein polnischer Slawist in Berlin : oder die Einsamkeit der Grenzgänger .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012 Journal article [Show]
JAROS Violetta, PODOBIŃSKI Stanisław: Andrzej Bańkowski : życie i dzieło .- Częstochowa, 2001 Book article [Show]
BORYŚ Wiesław: Dr Władysław Sędzik (1943-2014) .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
KRÁLIK L'ubor: Dve nové publikácie venované Václavovi Machkovi .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Etymologia profesora Sławskiego .- Kraków, 2002 Book article [Show]
BRZOZOWSKA Małgorzata: Etymologia w językoznawstwie .- Lublin, 1999 Book article [Show]
ŠARAPATKOVÁ Žofie, VYKYPĚL Bohumil: ["Etymologické symposion" Brno 1999] .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2000 Journal article [Show]
ŠARAPATKOVÁ Žofie, VYKYPĚL Bohumil: "Etymologické symposion" Brno 2002 .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2002 Journal article [Show]
WASILUK Joanna: Etymologiczna a synchroniczna koncepcja homonimii w językoznawstwie polskim i rosyjskim .- "Przegląd Rusycystyczny" 2007 Journal article [Show]
HAVLOVÁ Eva: Etymologie .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 49 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]