iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 2 (dyscyplina)

Description Type Actions
GODYŃ Jan: Józef Bubak w dziesięciolecie śmierci .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2009 Journal article [Show]
KOSYL Czesław: Józef Mroziński - pionier polskiej onomastyki .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1997 Journal article [Show]
SKARŻYŃSKI Mirosław: Jubileusz Prof. dra hab. Janusza Strutyńskiego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Jubileusz prof. Marii Malec .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Jubileusz Profesor Marii Malec .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
TREDER Jerzy: Jubileusz Profesora Edwarda Brezy .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
BLANÁR Vincent: K základom porovnávacej onomastiky .- "Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu" 1997 Journal article [Show]
MATÚŠOVÁ Jana: K životnímu jubileu Libuše Olivové-Nezbedové .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
MALEC Maria: Kazimierz Rymut (18 XII 1935-14 XI 2006) .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2007 Journal article [Show]
ŁOBODZIŃSKA Romana: Konferencja onomastyczna we Wrocławiu pt. "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki" .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 158 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (16) ]