iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 2 (dyscyplina)

Description Type Actions
PAPCUNOVÁ Jana, NEJEDLÁ Alena: Bibliografie prací Ivana Lutterera : 1994-1999 .- Praha, 2000 Book article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Bogusław Kreja (17 III 1931-26 XII 2002) .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Brněnské setkání onomastiků .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1998 Journal article [Show]
MRÓZEK Robert: Dorobek i perspektywy onomastyki polskiej .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2002 Journal article [Show]
EICHLER Ernst: Ernst Mucke und die slavistische Namenforschung .- Potsdam, 2006 Book article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Ewa Rzetelska-Feleszko 14 V 1932-22 II 2009 .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2009 Journal article [Show]
DUMA Jerzy: Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2009 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Fakty i fikcje w onomastyce .- Opole, 2002 Book article [Show]
Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Ernst Eichler .- Leipzig, 2005 Book [Show]
EICHLER Ernst: Hauptprobleme der slavischen Onomastik .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2003 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 158 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (16) ]