iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: metatekst

Description Type Actions
PISANSKI Agnes: Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]
PISANSKI Agnes: Angleško-slovenska kontrastivna analiza nekaterih metabesedilnih elementov v znanstvenih besedilih .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
SALIŃSKA Dorota: Cechy składniowe i semantyczne metatekstowych jednostek leksykalnych (z segmentem i) zamykających wypowiedź .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
KISIEL Anna: Contrastive analysis of metatext : expressing Polish niemniej in Bulgarian .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2015 Journal article [Show]
KUBICKA Emilia: Czy mówiąc prostszym językiem, mówimy prościej? : formalnie narzędnikowe frazy charakteryzujące mówienie .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2018 Journal article [Show]
WITOSZ Bożena: "Dziennik pisany nocą" - między gatunkowym a indywidualnym stylem wypowiedzi .- "Język Artystyczny" 2001 Journal article [Show]
AMPEL-RUDOLF Mirosława: Funkcje metatekstu w gawędach H. Rzewuskiego "Pamiątki Soplicy" .- Rzeszów, 2002 Book article [Show]
LOEWE Iwona: Głos w sprawie metarozmowy, czyli chciałbym powiedzieć, że... .- Katowice, 2003 Book article [Show]
KUBICKA Emilia: Jak mówimy, jakoś mówiąc? : formalne i semantyczne właściwości adwerbialnych uzupełnień quasi-imiesłowowego mówiąc .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2017 Journal article [Show]
GROCHOWSKI Maciej: Jednostki leksykalne o postaci BA jako komentarz metatekstowy .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 33 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]