iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: norma językowa

Description Type Actions
LISOWSKI Tomasz: Fonetyczne warianty o charakterze bohemizującym wobec normy tekstu "Żywota Pana Jezu Krysta" z 1522 roku w redakcji Jana Sandeckiego .- Poznań, 1998 Book article [Show]
SZPICZAKOWSKA Monika: Formy i funkcje imiesłowów w "Panu Tadeuszu’’ A. Mickiewicza na tle normy językowej XIX w. .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1999 Journal article [Show]
MARKOWSKI Andrzej: Funkcja stabilizacyjna najważniejszą funkcją działań kulturalnojęzykowych .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2013 Journal article [Show]
MALEC Tadeusz: Galanteria betonowa .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2005 Journal article [Show]
TWOREK Artur: Gibt es im modernen Polnischen eine Aussprachenorm? .- "Orbis Linguarum : legnickie rozprawy filologiczne" 1999 Journal article [Show]
BABIĆ Stjepan: Glasovi je/e iza pokrivenoga r .- "Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika" 1998 Journal article [Show]
SALONI Zygmunt: Głos dyskusyjny do artykułu A.A. Zdaniukiewicza "Czy możliwe jest udoskonalenie ortografii polskiej?" .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
GRYBOSIOWA Antonina: Głos w dyskusji nad referatem Hanny Jadackiej "Czy istnieje słowotwórstwo normatywne?" .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
KLESZCZOWA Krystyna: Głosy w dyskusji .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Główne tendencje rozwojowe bośniackiej, chorwackiej i serbskiej normy leksykalnej po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego : próba komparacji .- Wrocław, 2005 Book article [Show]
Displaying results 51-60 of 424 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (43) ]