iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: norma językowa

Description Type Actions
ITOYA Bożena: Działalność normotwórcza w zakresie leksyki górnołużyckiej. "Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki" a "Rěčny kućik" .- "Pro Lusatia : opolskie studia łużycoznawcze" 2007 Journal article [Show]
KRETSCHMER Anna: Einige Beobachtungen zur Sprachnorm : am Material der Sprache der obersorbischen Medien vor und nach der Wende .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
KRYŻAN-STANOJEVIĆ Barbara: Ekolingvistika i norma : granice preskripcije .- Rijeka, 2008 Book article [Show]
ŽANIĆ Ivo: Euro : naziv valute kao simbolični, politički i jezičnonormativni problem .- Zagreb, 2011 Book article [Show]
WALCZAK Bogdan: Ewolucja języka a kodyfikacja normy .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
MARKOWSKI Andrzej: Ewolucja normy w polszczyźnie XX wieku .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
KRUPA Mariola: Ewolucja normy w zakresie dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych : na podstawie "Słownika ortoepicznego" S. Szobera i "Słownika poprawnej polszczyzny" pod red. W. Doroszewskiego .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
MIGDAŁ Jolanta: Fleksja rzeczownika w listach Zygmunta Augusta do Radziwiłłów : wybrane przykłady liczby mnogiej .- Poznań, 2003 Book article [Show]
LISOWSKI Tomasz: Fleksyjne warianty bohemizujące wobec normy tekstu "Żywota Pana Jezu Krysta" z 1522 roku w redakcji Jana Sandeckiego .- Poznań, 1999 Book article [Show]
LISOWSKI Tomasz: Fonetyczne ślady normy średniowiecznych rękopisów w dwu edycjach "Żywota Pana Jezu Krysta" z 1522 roku .- Katowice, 2001 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 424 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (43) ]