iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: norma językowa

Description Type Actions
DUBISZ Stanisław: Czy w "Rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią" występuje mazurzenie? .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
SATKIEWICZ Halina: Czy z używaniem zaimków nie mamy żadnych kłopotów? .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
HUDEČEK Lana, VUKOJEVIĆ Luka: Da li, je li i li : normativni status i raspodjela .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2007 Journal article [Show]
KURYŁOWICZ Beata Iwona: Deklinacja rzeczowników męskich w podlaskich aktach urzędowych z drugiej połowy XVI wieku .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2001 Journal article [Show]
PETI-STANTIĆ Anita: Domaće je (naj)bolje .- Zagreb, 2013 Book article [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: Dopisek .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
VIDOVIČ-MUHA Ada: Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih jezikih .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
PEPŁOWSKI Franciszek: Dwa wydania "Dworzanina polskiego" Łukasza Górnickiego : przyczynek do kształtowania się normy językowej na przełomie XVI i XVII w. .- "Prace Filologiczne" 1998 Journal article [Show]
ANDRZEJCZUK Anna: Dwoje urodzin to brzmi dziwnie : norma językowa dotycząca połączeń rzeczowników plurale tantum z liczebnikami a jej realizacja w tekstach .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Dyskusja nad dolnołużycką pisownią .- "Zeszyty Łużyckie" 1995 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 424 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (43) ]