iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: intertekst

Description Type Actions
WITOSZ Bożena: "Dziennik pisany nocą" - między gatunkowym a indywidualnym stylem wypowiedzi .- "Język Artystyczny" 2001 Journal article [Show]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Inwektywy polityczne w relacjach międzytekstowych .- Wrocław, 2005 Book article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana: Paradoxy deníkové a memoárové literatury : sémanticko-pragmatická analýza .- Praha, 1998 Book article [Show]
DUSZYŃSKI Henryk, MARSZAŁEK Marek: "Tekst jako kultura. Kultura jako tekst" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego .- "Przegląd Rusycystyczny" 2010 Journal article [Show]
MOSKVIN Vasilij Pavlovič: Интертекстуальность : понятийный аппарат : фигуры, жанры, стили .- Москва, 2011 Book [Show]
FATEEVA Natalija Aleksandrovna: Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи .- "Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка" 1998 Journal article [Show]