iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: dialektologia

Description Type Actions
POPŁAWSKI Emil: Adaptacje Antychrysta (antychrysta) w polskiej leksyce i frazematyce dialektalnej .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2011 Journal article [Show]
DVORNICKÁ Ľubica: Alebo bude dážď pršať, alebo bude pekne .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
SMUŁKOWA Elżbieta: Antonina Obrębska-Jabłońska (1901-1994) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
ŁOBODZIŃSKA Romana: Antroponimy nieoficjalne we wsi Brzezówka (gmina Szczucin) .- Lublin, 1998 Book article [Show]
KLOFEROVÁ Stanislava: Areálová lingvistika, etymologie a šťastné dřevo .- Praha, 2000 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: "Atlas języków Europy" : komunikat o obecnym stanie opracowań .- Łódź, 1998 Book article [Show]
ĎUROVIČ L'ubomír: "Atlas slovenského jazyka" a jazyk mesta .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
STONE Gerald: Awtor Rukopisa čo. 5609 Krajnostawskeho archiwa njeje Jan Cichorius .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2005 Journal article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Badacz dialektów kaszubskich i inicjator prac nad "Atlasem językowym kaszubszczyzny" .- Warszawa, 2013 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Badania bohemistyczne w Instytucie Slawistyki .- Warszawa, 2004 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 660 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (66) ]