iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: przyimek

Description Type Actions
COMTET Roger: À propos de la voyelle mobile dans les prépositions russes .- Aix-en-Provence, 1992 Book article [Show]
BAYEROVÁ Naděžda: Adverbiální sémantika staročeského lokálu .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
KRASZEWSKA Agnieszka: Aktywność słowotwórcza przyimka bez .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2008 Journal article [Show]
MATYKA Anna: Aktywność słowotwórcza przyimków przestrzennych .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007 Journal article [Show]
KOSEK Iwona: Charakterystyka składniowa i interpretacja gramatyczna leksemów o postaci niby .- "Polonica" 2002 Journal article [Show]
MILEWSKA Beata: Co to są przyimki wtórne? .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1998 Journal article [Show]
SPINOZZI MONAI Liliana: Comunità slovene nell'area di contatto romanzo-slavo-tedesca .- Belluno, 1998 Book article [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Coraz jako wykładnik intensyfikacji cechy we współczesnej polszczyźnie .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 2000 Journal article [Show]
OREL Irena: Dajnkova raba predlogov v primerjavi z osrednjeslovensko .- Maribor, 1998 Book article [Show]
MACHOVÁ Svatava: Dvě předložky vedle sebe .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 134 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (14) ]