iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: intonacja

Description Type Actions
SKOREK Julian, JÓŹWIAK Halina: Akcent języka rosyjskiego i polskiego .- Katowice, 2003 Book article [Show]
DEMENKO Grażyna: Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy .- Poznań, 1999 Book [Show]
GODJEVAC Svetlana: Declarative utterance-final position in Serbo-Croatian .- Prague, 1999 Book article [Show]
SATKIEWICZ Halina: Językowe przejawy agresji w mediach .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
MISTROVÁ Veronika: Kolik délek má mluvená čeština? .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 2000 Journal article [Show]
SZYMANIUK Dorota: O prozodii polskich serwisów informacyjnych .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2002 Journal article [Show]
SZYMANIUK Dorota: O prozodii tekstu informacyjnego w polskim radio i telewizji : wyniki analizy audytywnej .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2001 Journal article [Show]
JÓŹWIAK Halina: O strukturze wypowiedzeń pytających bez słowa pytajnego języka białoruskiego oraz rosyjskiego .- "Acta Albaruthenica" 2005 Journal article [Show]
STUNDIS Halina: Parenteza w interpozycji polskich i białoruskich wypowiedzeń oznajmujących .- "Acta Albaruthenica" 2007 Journal article [Show]
BORKOWSKA Kamila, SKOREK Julian: Podstawowe jednostki intonacji języków rosyjskiego, białoruskiego i polskiego .- Zielona Góra, 2002 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 31 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]