iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
MAŃCZAK Witold: Etymologia nazw chorwackich typu Sutivan .- "Wiener Slavistisches Jahrbuch" 1998 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia rosyjskiego когда .- "Slavia Orientalis" 2007 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia rosyjskiego овощ .- "Slavia Orientalis" 2000 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia rosyjskiego после .- "Slavia Orientalis" 1998 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia staropolskiego prefiksu przeczącego i- .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
CORTIADE Marcel: Die Fließlaut-Systeme in den Balkan-Sprachen der Gegenwart : ein Studium in Areal- und Substrattypologie .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1994 Journal article [Show]
GETKA Joanna: Fonetyczne cechy języka ukraińskiego w "Naukach Parafialnych" ("Науки парохiяльнiя") – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII wieku .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2013 Journal article [Show]
MAJKOWSKA Aneta: Fonetyczne i fleksyjne warianty w języku mówionym częstochowian : przyczynek do opisu socjolingwistycznego .- Częstochowa, 2001 Book article [Show]
BIOLIK Maria: Fonetyczne wykładniki stylizacji gwarowej w felietonach Seweryna Pieniężnego "Kuba spod Wartemborka gada" .- "Prace Językoznawcze" 1999 Journal article [Show]
BULAJ Kryscìna: Fonetyka archiwaliów Grodna XVII wieku .- Гродна, 2000 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 493 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (50) ]