iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: ortografia

Description Type Actions
JAROSZ Beata: Kraszewski w edycji : zakres i granice działań modernizacyjnych – postulaty .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2017 Journal article [Show]
PAWELEC Radosław: Kreska kresce nierówna : o użyciu łącznika oraz (dwojako zapisywanego) myślnika we współczesnej interpunkcji i ortografii .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2013 Journal article [Show]
PRONK-TIETHOFF Saskia: The language and authorship of "Tón Prawé Khatolski Spihel" (1752) .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2009 Journal article [Show]
LEHEČKA Boris: Lexikalizace, utvářenost a pravopis předložkových příslovečných spřežek : kvantitativní charakteristika .- Ostrava, 1998 Book article [Show]
WORNAR Edward: Lipšćanske wurjekowanje : přinošk k serbskej ortografiji a ortoepiji .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2005 Journal article [Show]
MARTI Roland: Lower Sorbian – twice a minority language .- "International Journal of the Sociology of Language" 2007 Journal article [Show]
OČENÁŠ Ivan: Medzera v elektronickom textovom reťazci a slovenský pravopis .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
BREZA Edward: Merkmale der kaschubischen Literatursprache .- Gdańsk, 1997 Book article [Show]
URBANEK Dorota: Merynos-matras w But Hali czyli o pewnym zjawisku słowotwórczo-składniowym .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
ČERNÁ Anna, SVOBODOVÁ Ivana, ŠIMANDL Josef, UHLÍŘOVÁ Ludmila: Na co se nás často ptáte .- Praha, 2002 Book [Show]
Displaying results 71-80 of 319 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (32) ]