iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 1997 r.

Description Type Actions
SEUL Anastazja: "1000 lat polskiego słownictwa religijnego", Gdańsk - Pelplin, 10-12 kwietnia 1997 r. .- "Polonistyka : miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej" 1997 Journal article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: "1000 lat polskiego słownictwa religijnego", Gdańsk - Pelplin, 10-12 kwietnia 1997 r. .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1997 Journal article [Show]
LALIKOVÁ Tatiana: 13. slovenská onomastická konferencia .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 1997 Journal article [Show]
13. slovenská onomastická konferencia : zborník materiálov, Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997 .- Bratislava, 1998 Book [Show]
KOŘENSKÝ Jan: 24. zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při MKS .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
TOPLISKA-EVROSKA Katica, PETROVA-DŽAMBAZOVA Snežana: 24 Научна дискусиjа на Семинарот за македонски jазик, литература и култура (Охрид, 18-19 август 1997) .- "Литературен збор" 1997 Journal article [Show]
480 год беларускага кнігадрукавання : матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў .- Мінск, 1998 Book [Show]
GAZDA Jiří: 5. mezinárodní konference o komerční ruštině v Ostravě .- "Opera Slavica = Slavistické rozhledy" 1998 Journal article [Show]
TICHÁ Zdeňka: 7. kolokvium mladých jazykovědců .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: 7. mezinárodní slavistická konference ve městě Kazimierz Dolny v Polsku .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 167 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (17) ]