iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
MALEC Maria: Dopisek onomastyczny do artykułu R. Rosoła o pochodzeniu wyrazu bachor .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
WENZEL Walter: Drei niedersorbische Vollnamen und ihre Kurzformen in namengeographischer Sicht : mit zwei Karten .- "Acta onomastica" 1999 Journal article [Show]
WENZEL Walter: Drei niedersorbische Vollnamen und ihre Kurzformen in namengeographischer Sicht : mit zwei Karten .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
TORKAR Silvo: Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 2013 Journal article [Show]
REJTER Artur: Ekspresywny wymiar apelatywnych i proprialnych compositów nazywających osoby w historii polszczyzny .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Element rumuński w nazewnictwie osobowym Bułgarów .- Białystok, 1999 Book article [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Element sowiecki w bułgarskim nazewnictwie osobowym .- Katowice, 1999 Book article [Show]
RUDNICKA-FIRA Elżbieta: Elementy łacińskie w nazwach osobowych (nazwiskach) mieszkańców Krakowa od XVI do XVIII w. .- Katowice, 2003 Book article [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Elementy obce w strukturze współczesnego przezwiska polskiego .- Lublin, 1998 Book article [Show]
ZŁOTKOWSKI Piotr: Etniczno-kulturowa specyfika historycznej antroponimiii okolic Brańka na Podlasiu .- "Acta Albaruthenica" 2007 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (44) ]