iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
HENGST Karlheinz: Körner und das Sorbische im Deutschen .- "Schriftenreihe der Magister George Körner Gesellschaft" 2003 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra, MALEC Maria: Kryteria włączania nazwisk z ziem pogranicznych do opracowania antroponimii Polski XVI do XVIII w. .- Białystok, 1999 Book article [Show]
STRZELECKA Joanna: Księgi hipoteczne zreponowane jako źródło do badań antroponimii Starej i Nowej Warszawy .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000 Journal article [Show]
SZEWCZYK Łucja Maria: Kultowe i kulturowe znaczenia imiennictwa wybranych polskich zakonów żeńskich : na przykładzie imion sióstr franciszkanek .- Łódź, 2000 Book article [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Kulturowy aspekt nazw własnych : na przykładzie historii polskich i czeskich nazwisk .- Praha, 2000 Book article [Show]
ZSCHIESCHANG Christian: "Das land tuget gar nichts" : Slaven und Deutsche zwischen Elbe und Dübener Heide aus namenkundlicher Sicht .- Leipzig, 2003 Book [Show]
WENZEL Walter: Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs .- Leipzig, 1999 Book article [Show]
WENZEL Walter: Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs .- Bautzen, 1999 Book [Show]
MAKARSKI Władysław: Leśmian i Leszczyński : dwa bieguny antroponimicznej rodziny leśnej .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2001 Journal article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Lokalny antroponimiczny mikrosystem nazewniczy .- Lublin, 1998 Book article [Show]
Displaying results 111-120 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 [ Next >> (13) ] [ Last >| (44) ]