iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: analiza słowotwórcza

Description Type Actions
ŚLIWA Dorota: Definicje wyrazów polimorficznych jako miejsce konfrontacji dwóch dyskursów .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 1999 Journal article [Show]
BRZOZOWSKA Małgorzata: Derywaty onomazjologiczne (asocjacyjne) w językowym obrazie świata .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
KREJA Bogusław: Drobiazgi słowotwórcze [45] .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1999 Journal article [Show]
HUK Irena: Klasyfikacja i analiza słowotwórcza antroponimów w dawnej ziemi chełmskiej .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 1998 Journal article [Show]
KREJA Bogusław: Księga nazwisk ziemi gdańskiej .- Gdańsk, 1998 Book [Show]
CZARNECKI Tomasz: Die Kumulativität im Deutschen und Polnischen .- "Studia Germanica Posnaniensia" 1997 Journal article [Show]
KONDRATIUK Michał: Nazwiska pochodzenia bałtyckiego w rejonie białostockim .- [Cz. 1] .- "Acta Baltico-Slavica" 2000 Journal article [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Nazwisko w kulturze Słowian .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1998 Journal article [Show]
JAROS Violetta: Nieoficjalne antroponimy odimienne mieszkańców dawnego powiatu częstochowskiego .- Częstochowa, 1998 Book article [Show]
ŚLIWA Dorota: Nominatywne aspekty słowotwórstwa .- "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 31 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]