iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: analiza semantyczna

Description Type Actions
PERLIN Jacek, MILEWSKA Maria: Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim : analiza morfologiczna i semantyczna .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga jeden, jedyny w Koranie i w Biblii .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 1998 Journal article [Show]
KARDELA Henryk: Analiza semantyczna wyrażeń języka naukowego .- Lublin, 1993 Book article [Show]
GROCHOWSKI Maciej: Antonimy na szczęście - niestety : próba analizy semantycznej .- "Prace Filologiczne" 1998 Journal article [Show]
ŁOBODZIŃSKA Romana: Antroponimy nieoficjalne we wsi Brzezówka (gmina Szczucin) .- Lublin, 1998 Book article [Show]
KAROLAK Stanisław: Catégorisation sémantique des verbs et aspect .- "Lingua Posnaniensis : czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu = Review of General and Comparative Linguistics" 1998 Journal article [Show]
NOWAKOWSKA-KEMPNA Iwona: Definiowanie znaczenia wyrażeń w kognitywizmie : wybrane zagadnienia .- Lublin, 1993 Book article [Show]
RZEMYKOWSKA Anna: Derywaty przymiotnikowe z prefiksem bez- .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
MIHÁLY Péter: Einiges über russische истина und правда .- Katowice, 1997 Book article [Show]
NOZSICSKA Alfred: Die formal-syntaktische Basis einiger Arten von semantischer Kongruenz im Russischen .- "Wiener Slavistisches Jahrbuch" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 92 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (10) ]