iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponim

Description Type Actions
MAŃCZAK Witold: Karol hr. Lanckoroński czy hr. Karol Lanckoroński? .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
SCHWARZOVÁ Jana: Kategorie ženskosti v češtině : pojmenování žen v češtině .- Praha, 1999 Book article [Show]
ŠRÁMEK Rudolf: Ke gramatickým vlastnostem proprií .- Brno, 1999 Book article [Show]
HUK Irena: Klasyfikacja i analiza słowotwórcza antroponimów w dawnej ziemi chełmskiej .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 1998 Journal article [Show]
MAJTÁN Milan: Kompozitné štruktúry v slovenskej onymii .- Lublin, 2000 Book article [Show]
DECYK-ZIĘBA Wanda: Kto stawia nogi? .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Kultura duchowa Indoeuropejczyków zachowana w imionach dwuczłonowych .- "Acta onomastica" 1999 Journal article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Kultura wschodnio- i zachodniosłowiańska a nazewnictwo osobowe dawnego Podlasia .- "Slavia Orientalis" 2000 Journal article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Kwestie onomastyczne w zbiorach folklorystycznych Jana Czeczota i braci Tyszkiewiczów .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Labyrint proprií v "Labyrintu světa" .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 298 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (30) ]