iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: "Słowiańskie composita onomastyczne"

Description Type Actions
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: 7. mezinárodní slavistická konference ve městě Kazimierz Dolny v Polsku .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
Słowiańskie composita antroponimiczne .- Lublin, 2000 Book [Show]
Słowiańskie composita onomastyczne : toponimia : varia .- Lublin, 2000 Book [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej "Słowiańskie composita onomastyczne" : Kazimierz Dolny, 21-23 listopada 1997 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 Journal article [Show]
RUTKOWSKI Mariusz: VII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna : "Słowiańskie composita onomastyczne" : Kazimierz n. Wisłą, 21-24 listopada 1997 r. .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1998 Journal article [Show]