iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Keyword version

Word: linguistic corpus
Language: eng (angielski)

Keyword

Descriptor: korpus językowy (zbiór tekstów zapisanych w postaci cyfrowej i opatrzonych odpowiednimi informacjami) [Show]