iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.6.5. Belorussian. Phraseology

Description Type Actions
Прафесар Іван Якаўлевіч Лепешаў : бібліяграфічны агляд навукова-педагагічнай дзейнасці па беларускім мовазнаўстве .- Гродна, 1999 Book [Show]
LEVANCÈVÌČ Lena: Прыёмы аўтарскага ўвасаблення гумарыстычнага зместу ў фразеологii твораў для дзяцей .- Opole, 2000 Book article [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Прыказкi i прымаўкi ў фальклорна-лiтаратуразнаўчым i лiнгвiстычным аспекце .- "Slavia Orientalis" 2001 Journal article [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Прыказкі і прымаўкі : тлумачальны слоўнік беларускіх прыказак і прымавак з архіваў, кафедральных збораў, рэдкіх выданняў ХІХ і ХХ стст. .- Мінск, 2000 Book [Show]
ZAJKA Ales': Прыказкі і прымаўкі, жарты і каламбуры, прыгаворкі і языкаломкі, вясельныя прыгаворкі пры дзяльбе каравая, вітанні і зычэнні, ветлівыя і ласкавыя выразы, засцярогі і прысяганні, праклёны і адкляцці, жартоўныя праклёны і дражнілкі-кепікі, зневажанні і параўнанні, прыкметы народнага календара з Косаўшчыны .- Мінск, 2015 Book [Show]
ŠAŬČÈNKA Galìna: Развитие семантики фразеологизмов-мифологизмов .- Минск, 2000 Book article [Show]
ŽURKO Ìryna: Размежаванне фразеалагічных паронімаў і сінонімаў .- "Роднае слова" 2002 Journal article [Show]
DANÌLOVÌČ Mìkola: Рускамоўныя элементы ў складзе беларускіх дыялектных фразеалагізмаў .- Гродна, 2003 Book article [Show]
ALJACHNOVÌČ Mìkalaj: Сiстэмнасць адносiн сэнсавага звяна "слова-фразеалагiзм" у беларускай i ўкраiнскай мовах .- Szeged, 1998 Book article [Show]
VALODZÌNA Taccjana, MAŁOCHA Mirosława: Салома ў светаглядзе і мове беларусаў : на агульнаславянскім фоне .- "Роднае слова" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 151 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (16) ]