iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.2. Bulgarian. Morphology. Morphonology

Description Type Actions
PETROVA Stefka: Още веднъж за повелителните форми на глагола в разговорната реч .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
TIŠEVA Jovka: Пак за езика на вестниците .- "Българска реч" 1998 Journal article [Show]
SEDAKOVA Irina Aleksandrovna: Памяти Мирослава Янакиева .- "Славяноведение" 1999 Journal article [Show]
KOZINCEVA Natalija Andreevna: Перфект в болгарском языке в сопоставлении с армянским .- Санкт-Петербург, 1998 Book article [Show]
BĂRKALOVA Petja: Предикатив и малки изречения в български и чешки език .- Praha, 1998 Book article [Show]
DUNKOVA Tatjana: Предлог као врста речи и проблеми учењa српског језика код Бугара .- Београд, 1998 Book article [Show]
DANČEVA Jovka: Прилагателните, обозначаващи умствените способности на човека в български език .- "Годишник на Института за чуждестранни студенти" 1998 Journal article [Show]
GERDŽIKOV Georgi: Развитие болгарского языка к аналитизму в историко-типологическом освещении .- София, 1998 Book article [Show]
STOIČKOVA Ljubka: Семантична класификация на относителните прилагателни имена в съвременния български език .- "Трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Филологически факултет" 1988 Journal article [Show]
VLACHOVA Radka: Семантични и синтактични особености на една група перцептивни глаголи в българския език .- Варна, 1998 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 88 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (9) ] [ Last >| (9) ]