iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
MALDJIEVA Viara: Informacja gramatyczna w dwujęzycznym słowniku frazeologicznym : na przykładzie języka polskiego i bułgarskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
BUDNIAK Danuta: Iскрометнi скарби - фразеологiзми образного потенцiалу української, росiйської та польської мов .- Szczecin, 2002 Book article [Show]
LACHUR Czesław: Jednostki peryferii frazeologicznej w kręgu wykładników relacji temporalnych .- Szczecin, 1998 Book article [Show]
KUCZYŃSKA Marzanna, ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Jej imię znaczy - życie... .- Szczecin, 2002 Book article [Show]
WYŻKIEWICZ-MAKSIMOW Regina: Językowy obraz człowieka – charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej .- Gdańsk, 2012 Book [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Językowy obraz świata w wybranym typie porównań frazeologicznych i paremiologicznych .- "Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A" 1997 Journal article [Show]
DRUŻYŁOWSKA Dorota: Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej .- Wrocław, 2012 Book article [Show]
FINK Željka: Kakvim se frazemima obraćamo? .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Kijem nagany, marchewką nadziei .- Opole, 2002 Book article [Show]
RIBAROVA Slavomira: Koliko su sveti "sveti" u frazeologiji .- Zagreb, 2009 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 215 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (22) ]