iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6.4. Polish. Lexicography

Description Type Actions
JANKOWIAK Lucyna Agnieszka, KĘDELSKA Elżbieta: Adama Stanisława Krasińskiego zapomniany "Słownik synonimów polskich" i jego poprzednicy .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 .- Wrocław, 2007 Book [Show]
SŁAWSKI Franciszek: Aleksander Brückner jako badacz słownictwa polskiego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1999 Journal article [Show]
MAJEWSKA Małgorzata B.: Aleksander Zdanowicz i in., "Słownik języka polskiego", Wilno 1861 .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2014 Journal article [Show]
FRĄCZEK Agnieszka: Die ältesten deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbücher und ihre Funktion .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 1998 Journal article [Show]
RABIEGA-WIŚNIEWSKA Joanna, RUDOLF Michał: AMOR - program automatycznej analizy fleksyjnej tekstu polskiego .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2002 Journal article [Show]
SZAFRAN Krzysztof: Analiza i formalny opis struktury "Słownika polszczyzny XVI wieku" .- Warszawa, 2007 Book [Show]
PIOTROWSKA Agnieszka Ewa, MAJDAK Magdalena, BAŃKO Mirosław: Andrzej Bańkowski, "Etymologiczny słownik języka polskiego", Warszawa 2000 .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2013 Journal article [Show]
GŁOWIŃSKA Katarzyna, WOLIŃSKI Marcin: Angielsko-polski słownik elektroniczny XeLDA .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta: Anglicyzmy w "Dykcjonarzu" Michała Amszejewicza .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 898 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (90) ]